(1)
ศิริภักดี ก. บทบรรณาธิการรับเชิญ ภัยพิบัติจากภาวะโลกร้อน: พยาบาลเตรียมรับหรือยัง. TJNC 2012, 23, 5.