(1)
สิทธิกัน จ.; ศุทธากรณ์ ว.; แก้วธรรมานุกูล ธ. ความเครียดจากการทำงานและผลการปฏิบัติงานในพนักงานขับรถบรรทุก เหมืองขุดถ่านหิน. TJNC 2012, 24, 49.