(1)
อ่วมตานีอ. บทบรรณาธิการรับเชิญ การจัดการแบบลีนกับการบริการสุขภาพ. TJNC 2012, 24, 5.