(1)
หากุหลาย ภ.; ธนาโนวรรณ น. อุปสรรคของการเริ่มให้ลูกดูดนมแม่ครั้งแรกในห้องคลอด. TJNC 2012, 24, 14.