(1)
ยุบลพริ้งจ.; ฉายาพุทธป.; สุวิมล กิมปีส.; โตสิงห์อ. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูการกลืนของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอหลังผ่าตัด. TJNC 2012, 24, 24.