(1)
พุ่มระย้า ป. เครื่องมือประเมินการหายของแผลกดทับ. TJNC 2012, 24, 20.