(1)
เพราะสุนทร ม.; อ่วมตานี อ. ประสบการณ์การทำงานของพยาลพี่เลี้ยงในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ. TJNC 2012, 24, 56.