(1)
เกียรติสิน พ.; เกษมกิจวัฒนา ส.; ฉายพุทธ ป. การฟื้นตัวหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง : การสังเคราะห์วรรณกรรม. TJNC 2012, 25, 87.