(1)
ธรรมพนิชวัฒน์ ว. บทบรรณาธิการรับเชิญ เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่นไทย. TJNC 2012, 25, 5.