(1)
ประเสริฐไทย ป.; สุวรรณโณ จ.; สรรพวีรวงศ์ จ. ผลของการออกกำลังกายขนาดความหนักปานกลางที่บ้านในการลด ความดันโลหิตของผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตเกือบสูง. TJNC 2012, 25, 80.