(1)
ชูทัพ ส.; ทาโต ร. ผลของโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพต่อความตั้งใจในการใช้ถุงยาง อนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษาเพศชาย. TJNC 2012, 26, 100.