(1)
สิงห์ช่างชัย เ.; ทองสุข ป.; หมวดเอียด ป. การวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับโปรแกรมเพศศึกษาสำหรับเยาวชนในประเทศไทย. TJNC 2012, 26, 5.