(1)
บุณโยทยาน ส.; ธงชัย ฉ.; สำราญญาติ ม. ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวด ในผู้ป่วยวิกฤตหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม. TJNC 2012, 26, 82.