(1)
ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์จ. บทบาทพยาบาลกับการดูแลตนเองในผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย. TJNC 2012, 27, 13.