(1)
สุขนิธิจ.; ธรรมพนิชวัฒน์ว.; วิเชียรเจริญไ.; เลิศธรรมเทวีว. ผลของโปรแกรมการกระตุ้นการดูดกลืนต่อความรู้ในการกระตุ้นการดูดกลืน ของมารดาและความสามารถในการดูดนมของทารกเกิดก่อนกำหนด. TJNC 2012, 27, 78.