(1)
ราชวงศ์ ว.; มหัคฆะกาญจนะ น.; ไตรรัตน์อภิชาติ ว.; พรหมเมศ ส.; วนวโรดม พ.; คงมุต พ. ผลของการใช้อุปกรณ์ถ่างขยายช่องคลอดต่อภาวะช่องคลอดตีบตันในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ภายหลังได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา. TJNC 2014, 29, 121-130.