(1)
แสงงาม จ.; ธรรมพนิชวัฒน์ ว.; เลาหเพ็ญแสง ม.; พยัคฆเรือง ส. ผลของโปรแกรมการสอนเพื่อบรรเทาอาการท้องผูกของผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดแก้ไขภาวะผิดรูปของทวารหนักและลำไส้ตรง หรือโรคลำไส้ใหญ่ โป่งพองแต่กำเนิด. TJNC 2015, 30, 86-98.