(1)
จันทร์นพคุณ จ.; ศุภปีตีพร ศ. ปัจจัยทำนายพลังสุขภาพจิตของพยาบาลจบใหม่หมุนเวียนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. TJNC 2015, 30, 113-126.