(1)
เสนะสุทธิพันธุ์ ว.; หนูคง อ. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมของวัยรุ่น. TJNC 2015, 30, 46-59.