(1)
อุปนิสากร ส.; สมหมาย ท.; วัฒนประสาน ป.; บุญรัตน์ จ. การป้องกันและดูแลแผลที่เกิดจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ใน ผู้ป่วยวิกฤตที่รับการรักษาในหอผู้ป่วยไอซียูอายุรกรรม. TJNC 2015, 30, 86-100.