(1)
หวนศรี ก.; อิสระมาลัย แ. การพัฒนาโปรแกรมการดูแลตนเองด้านการยศาสตร์สำหรับผู้สูงอายุ ข้อเข่าเสื่อมที่ประกอบอาชีพกรีดยางพารา. TJNC 2015, 30, 101-112.