(1)
สวัสดิพานิช น.; เผือกเทศ ศ.; สริยาภรณ์ อ.; เชาวน์เมธากิจ ช. ประสบการณ์การทำงานของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในระบบราชทัณฑ์ของไทย. TJNC 2016, 30, 39-53.