(1)
เอี่ยมจันทร์ประทีป ส.; แซ่เซี้ย ว.; คู่พันธวี เ. ผลของการจัดการความปวดแบบประคบเย็นร่วมกับโปรแกรมการออก กำลังกายต่อการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม. TJNC 2013, 27, 77-90.