(1)
วงศ์สุรประกิต ส.; สันติประสิทธิ์กุล ส. สถานการณ์โรคซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยงโดยการตรวจคัดกรอง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. TJNC 2013, 27, 91-105.