(1)
อรรจน์สาธิต พ.; สินธุ ศ.; ต่อสกุลแก้ว ท.; เฉลิมโชคเจริญกิจ อ. ผลการจัดท่านอนสะโพกสูงต่อการบรรเทาความปวดไหล่ในผู้ป่วยผ่าตัด ทางนรีเวชผ่านกล้อง. TJNC 2016, 31, 110-120.