(1)
ราชวงศ์ ว.; ฉายพุทธ ป.; กิมปี ส.; เอี่ยมวนานนทชัย น. ผลของโปรแกรมการจัดการการดูแลช่องปากด้วยตนเองต่อภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสีหรือฉายรังสีร่วมกับยาเคมีบำบัด. TJNC 2013, 28, 34-48.