(1)
แก้วแสง พ.; อิสระมาลัย แ. การพัฒนาและประเมินผลแนวปฏิบัติในการประเมินสุขภาพผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก. TJNC 2017, 32, 91-103.