อุปนิสากร ส., ส่งวัฒนา ป., & แซ่เซี้ย ว. (2012). ผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้ากับการใช้เครื่องบีบไล่เลือดเป็นจังหวะต่อความเร็วในการไหลเวียนของเลือดดำที่ตำแหน่งขาหนีบในผู้ที่มีสุขภาพดี. Thai Journal of Nursing Council, 25(3), 25. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2620