แสงงาม จ., ธรรมพนิชวัฒน์ ว., เลาหเพ็ญแสง ม., & พยัคฆเรือง ส. (2015). ผลของโปรแกรมการสอนเพื่อบรรเทาอาการท้องผูกของผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดแก้ไขภาวะผิดรูปของทวารหนักและลำไส้ตรง หรือโรคลำไส้ใหญ่ โป่งพองแต่กำเนิด. Thai Journal of Nursing Council, 30(1), 86–98. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/34682