คุณกิตติว. ทัศนคติของพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการชันสูตรพลิกศพทางนิติเวช. Thai Journal of Nursing Council, v. 28, n. 4, p. 121-133, 11.