อรัญดร ข.; เชื้อประไพศิลป์ อ.; โพธิโกสุม ไ. ประสบการณ์การดูแลและการบริหารจัดการของพยาบาลขณะเกิดภาวะวิกฤตน้ำท่วมโรงพยาบาลหาดใหญ่. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 20, n. 2, p. 44, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2244. Acesso em: 28 nov. 2022.