เสงี่ยม เ.; สินธุ ศ. โรคเบาหวานในวัยรุ่น : การแกว่งตัวของระดับน้ำตาลในเลือด. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 66, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2301. Acesso em: 27 jan. 2023.