พงศ์ถาวรกมล ค.; ฉัตรชัยสุชา ส.; สมจิตประเสริฐ พ. ความเป็นห่วง ความวิตกกังกล และความต้องการข้อมูลในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจหลอดเลือดทางรังสี. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 84, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2335. Acesso em: 7 dec. 2022.