บูรณะเรืองโรจน์ ส.; เกษมกิจวัฒนา ส.; กีรติวิทยานันท์ ณ.; พงศ์ถาวรกมล ค. ประสบการณ์และการจัดการกับอาการอ่อนล้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ไดรับเคมีบำบัด. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 21, n. 2, p. 46, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2383. Acesso em: 4 oct. 2022.