พานชูวงศ์ ธ.; อุทริยะประสิทธิ์ เ.; กิมปี ส.; สัตยวิวัฒน์ ว. ประสบการณ์เกี่ยวกับอาการปวดขาเนื่องจากการขาดเลือดมาเลี้ยง วิธีจัดการอาการและผลลัพธ์ของการจัดการอาการในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 23, n. 1, p. 60, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2473. Acesso em: 27 jan. 2023.