พวงจำปา ส.; นันทชัยพันธ์ พ.; ธงชัย ฉ. การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการใช้เทคนิคผ่อนคลายเพื่อบรรเทาอาการปวดเฉียบพลัน. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 23, n. 3, p. 40, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2532. Acesso em: 31 jan. 2023.