สิทธิกัน จ.; ศุทธากรณ์ ว.; แก้วธรรมานุกูล ธ. ความเครียดจากการทำงานและผลการปฏิบัติงานในพนักงานขับรถบรรทุก เหมืองขุดถ่านหิน. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 24, n. 1, p. 49, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2554. Acesso em: 30 nov. 2022.