อ่วมตานีอ. บทบรรณาธิการรับเชิญ การจัดการแบบลีนกับการบริการสุขภาพ. Thai Journal of Nursing Council, v. 24, n. 2, p. 5, 7 Sep. 2012.