หากุหลาย ภ.; ธนาโนวรรณ น. อุปสรรคของการเริ่มให้ลูกดูดนมแม่ครั้งแรกในห้องคลอด. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 24, n. 2, p. 14, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2562. Acesso em: 7 dec. 2022.