ยุบลพริ้งจ.; ฉายาพุทธป.; สุวิมล กิมปีส.; โตสิงห์อ. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูการกลืนของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอหลังผ่าตัด. Thai Journal of Nursing Council, v. 24, n. 2, p. 24, 7 Sep. 2012.