พุ่มระย้า ป. เครื่องมือประเมินการหายของแผลกดทับ. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 24, n. 3, p. 20, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2573. Acesso em: 1 dec. 2022.