เพราะสุนทร ม.; อ่วมตานี อ. ประสบการณ์การทำงานของพยาลพี่เลี้ยงในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 24, n. 3, p. 56, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2579. Acesso em: 26 sep. 2022.