อุปนิสากร ส.; ส่งวัฒนา ป.; แซ่เซี้ย ว. ผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้ากับการใช้เครื่องบีบไล่เลือดเป็นจังหวะต่อความเร็วในการไหลเวียนของเลือดดำที่ตำแหน่งขาหนีบในผู้ที่มีสุขภาพดี. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 25, n. 3, p. 25, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2620. Acesso em: 29 jan. 2023.