ธรรมพนิชวัฒน์ ว. บทบรรณาธิการรับเชิญ เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่นไทย. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 25, n. 4, p. 5, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2629. Acesso em: 1 dec. 2022.