สุขนิธิจ.; ธรรมพนิชวัฒน์ว.; วิเชียรเจริญไ.; เลิศธรรมเทวีว. ผลของโปรแกรมการกระตุ้นการดูดกลืนต่อความรู้ในการกระตุ้นการดูดกลืน ของมารดาและความสามารถในการดูดนมของทารกเกิดก่อนกำหนด. Thai Journal of Nursing Council, v. 27, n. 1, p. 78, 14 Sep. 2012.