ราชวงศ์ ว.; มหัคฆะกาญจนะ น.; ไตรรัตน์อภิชาติ ว.; พรหมเมศ ส.; วนวโรดม พ.; คงมุต พ. ผลของการใช้อุปกรณ์ถ่างขยายช่องคลอดต่อภาวะช่องคลอดตีบตันในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ภายหลังได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 29, n. 4, p. 121–130, 2014. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27660. Acesso em: 4 dec. 2022.