แสงงาม จ.; ธรรมพนิชวัฒน์ ว.; เลาหเพ็ญแสง ม.; พยัคฆเรือง ส. ผลของโปรแกรมการสอนเพื่อบรรเทาอาการท้องผูกของผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดแก้ไขภาวะผิดรูปของทวารหนักและลำไส้ตรง หรือโรคลำไส้ใหญ่ โป่งพองแต่กำเนิด. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 30, n. 1, p. 86–98, 2015. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/34682. Acesso em: 5 feb. 2023.