อุปนิสากร ส.; สมหมาย ท.; วัฒนประสาน ป.; บุญรัตน์ จ. การป้องกันและดูแลแผลที่เกิดจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ใน ผู้ป่วยวิกฤตที่รับการรักษาในหอผู้ป่วยไอซียูอายุรกรรม. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 30, n. 2, p. 86–100, 2015. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39663. Acesso em: 12 aug. 2022.