เอี่ยมจันทร์ประทีป ส.; แซ่เซี้ย ว.; คู่พันธวี เ. ผลของการจัดการความปวดแบบประคบเย็นร่วมกับโปรแกรมการออก กำลังกายต่อการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 27, n. 3, p. 77–90, 2013. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5465. Acesso em: 3 dec. 2022.