ราชวงศ์ ว.; ฉายพุทธ ป.; กิมปี ส.; เอี่ยมวนานนทชัย น. ผลของโปรแกรมการจัดการการดูแลช่องปากด้วยตนเองต่อภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสีหรือฉายรังสีร่วมกับยาเคมีบำบัด. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 28, n. 1, p. 34–48, 2013. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/8857. Acesso em: 27 jan. 2023.